Ardahan
Yazı İşleri Birimi Genel İşlemleri

Oda’ya gelen ve Oda’dan gönderilen bütün evrakların, kayıtlarını yaparak, ilgili servis amirliklerine iletir ve cevap verilen evrakların dağıtım, postalama ve dosyalama işlemlerini yapar.

Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi Toplantılarının duyurulması, organizasyonu, toplantı kararlarının yazılı hale getirilmesi, imzalattırılması, alınan kararların ilgililere bildirilmesi ve takibinin yapılmasını sağlar.

Oda ile ilgili postalama işlemlerinin yerine getirilmesi.

Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlar.

5174 sayılı Mevzuat uyarınca istenen bilgi ve belgeleri sicil kayıtlarına göre vermek

5174 sayılı Mevzuat uyarınca üyenin talebi üzerine istenilen belgeleri tanzim etmek

Üyelerimizin ve kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine Oda servislerinde hazırlanan yazıları, giden evrak kayıt defterine kayıt etmek,

Kamu kurum ve kuruluşlarından istenen firma istihbarat bilgilerini talebe bağlı olarak yazılı ve sözlü cevap vermek,

Odaya bağlı üyelerimizin yanında çalışan çırakların, çıraklık okuluna devamı durumunda çıraklık dosyalarını tutmak, kayıt işlemlerini yapmak ve nakil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Bağ-kur formlarını üye sicil bilgilerine göre onaylamak,

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihale öncesi bir malın veya hizmetin piyasadaki yaklaşık maliyetinin tespiti için yazılı başvuru yapmaları halinde yaklaşık maliyet fiyat tespitleri yapmak