Ardahan
TSE Mahali Temsilciliği Genel İşlemleri

Odamıza kayıtlı üyelerinizin TSE ile olan iş ve işlemlerine yardımcı olmak bilgi ve belge sağlamak.

Araç Tadil Projelerin onaylaması, dosyalanması ve raporlanmasını sağlamak.

TSE’li ürünler hakkında yapılan tüketici şikayetlerini ilgili birimlere iletmek.