Ardahan
Eğitim ve Organizasyon
Oda içerisinde ve Oda dışında yapılacak, katılım sağlanacak olan toplantı, seminer, konferans, sempozyum, panel, çalıştay, kongre, eğitim, sosyal etkinlik, gezi, tören, basın toplantısı, ziyaret ve yurtiçi fuar organizasyonlarının takibini yürütür. Yurtiçi fuarlar ile ilgili duyuru ve stant açma gibi iş ve işlemleri yürütür.