Yönetim Kurulu Üyeleri

ÇETİN DEMİRCİ
Yön. Kur. Başkanı
   

 
Turgay ŞİRİN
Yön. Kur Bşk. Yrd.
Aytürk DÜNDAR 
Sayman Üye
 
Veyis OSMANOĞLU
Üye
Oktay KARABACAK
Üye