Kalite Politikamız

  • İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını; hızlı, doğru ve tarafsız olarak, mesleki disiplin, dürüstlük, dayanışma ve güvene dayalı ilkelerle yerine getirmek.
  • Ardahan ilinin ihtiyaç beklentilerini; öncü ve örnek bir meslek kuruluşu kimliğinin sorumluluğu ile lider bir rol alarak üst düzeyde karşılamak.
  • Ulusal ve uluslararası platformlar nezdinde üretken ve sürdürülebilir projeler oluşturarak bölgemizin ve ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmak.
  • Kalite yönetim sistemi etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi akredite oda prensiplerine uygun olarak günümüzün ticari, sosyal ve teknolojik koşullarını kullanarak, yüksek kalitenin temini için yetkin personel istihdam etmek, üye odaklı, yapıcı ve takım ruhuyla çalışan personel yetisini sürekli geliştirmek.