Ardahan
Kapasite Raporları Birimi Genel İşlemleri

Firmaların iş yerinde mevcut makine parkı ve personel durumuna göre yıllık üretim ve tüketimlerini gösteren belgedir. Odamız tarafından verilen matbu dilekçenin doldurulması ve dilekçe ekinde istenilen belgelerin ibrasından sonra işyeri tetkik edilir, rapor hazırlandıktan sonra onay için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilir.
Bu raporun geçerlilik süresi Odalar Birliği’nin tasdik tarihinden itibaren 3 yıldır. Süresi biten ve kapasite değişikliği olan firmaların raporlarının yenilenmesi için yukarıda bahsedilen işlemler yapılır. Süre bitiminde yenilenmeyen raporlar Odalar Birliği’nce iptal edilir.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
• Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayici Sicil Belgesi Müracaatlarında
• Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
• Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
• Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte
• Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
• Kota başvurularında,
• Teşvik Belgesi taleplerinde,
• Geçici Kabul Yoluyla ithalat girişimlerinde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,

Kapasite Raporunun Müracaatı İçin Gerekli Belgeler :
• Ticaret ve Sanayi Odasına Hitaben Dilekçe,
• Kapasite Raporu Talep Formu,
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hesabına yatan ücret dekontu aslı,
• Son iki aya ait işçi SSK Bildirgesi ve ödeme makbuzları,
• Makinelerin alış faturaları ya da sahiplik belgeleri,
• Finansal Kiralama yolu ile alınan makineler mevcut ise söz konusu makinelere ait ,
Leasing sözleşme sureti
• İşyerine ait Tapu fotokopisi, kiralık ise ( noter onaylı ) kira kontratı fotokopisi,
• Vergi Levhası Fotokopisi, 

Mevzuat ve Hükümler

Kapasite Raporu Müracaat Formları