Ardahan
Odamızdan Haberler

13
Ardahan Ekonomisi, Meraları ve Hayvancılık

Ardahan Valiliği tarafından göçerlere yönelik, kontrolsüz hayvan göçü veya aşırı otlatma ile zarar gören meraların korunup öncelikle Ardahan halkına tahsis edilmesine ilişkin iki yıl önce çeşitli kararlar almıştı. Ardahan’ın temel geçim kaynağı hayvancılığın geleceği için büyük önem taşıyan ‘’Büyükbaş ve Küçükbaş Eylem Planı’’ ile birlikte meralar üzerindeki aşırı baskının ortadan kaldırılarak meraların sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç fazlası mera alanlarının öncelik olarak Ardahan ilindeki üreticilere tahsis edilmesi ile il dışından gelen göçerlere sınırlama getirilmiştir. Bu uygulama ile birlikte büyükbaş hayvancılık ve arıcılıkta önemli oranlarda verim artışları meydana gelmiştir. Et veriminde yaklaşık %25’lik bir artış yaşanırken, süt veriminde yaklaşık %30 artış gözlenmiştir. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra ilimiz endemik bitki türleri açısından zengin olmasından kaynaklı bal üretiminde kovan başına %87.5 olarak ciddi oranda bir artış görülmüştür.
Hayvansal üretimin en önemli maliyet kalemini oluşturan yem talebi konusunda, Ardahanlı üreticilerin kaba yem ihtiyacında önemli derecede düşüş olmuştur. Meralarımıza kapasitesi üzerinde hayvan alınmadığı için yerel üreticilerimizin yetersiz otlak ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.
Burada önemli gelişmelerden biri de göçer hayvanlardan kaynaklanan salgın hastalık oranlarında düşüşlerin yaşanmış olmasıdır. Kuduzda yaklaşık olarak %80, Şapta%70 ve sığır tüberkülozunda %75 düşüşler görülmüştür.
Aynı zamanda önceki yıllarda göçer kaynaklı suç oranlarında yaklaşık olarak %20 oranında azalmalar yaşanmıştır. Meralar konusunda sergilenen bu kararlılık devam ettiği sürece Ardahan hayvancılık sektörü ve arıcılık başta olmak üzere tarımsal üretimde tam istihdam koşullarına yaklaşarak kaynaklar etkin ve verimli kullanılabilecek tarımsal sürdürülebilir büyüme gerçekleşecektir.
Okunma Sayısı: 512
resim